Blog

Zašto mame i ćerke ne bi trebalo biti bliske prijateljice

  |   Dom i porodica

Čini se da je dobro biti prijatelj svom detetu? Psiholozi veruju da ova ideja i nije tako dobra.

Takve dobre namere dovode do nepravilnog formiranja psihe kod deteta. Porodični psiholog Irina Monina navela je 4 glavna razloga zbog kojih majke ne bi trebalo da budu ravnopravne sa ćerkama.

Nepravilno izgrađen intra-porodični sistem

Da biste bili autoritet za svoje dete, morate slediti porodičnu hijerarhiju. S obzirom da je mama starija, znači da ima obrazovnu funkciju, traži pomoć u kućnim poslovima i ima pravo na komentare i kazne. U prijateljskim odnosima ne može se govoriti o bilo kakvoj hijerarhiji, prijateljstvo se gradi na ravnopravnosti, pa će tamo gde majka može davati uputstva za obavljanje potrebnih poslova situacija biti odložena i komplikovana. U detinjstvu, određena zahtevnost je vaspitanje, a ne sistemsko suzbijanje volje deteta. Kako odrastaju, potrebno je održavati prijateljske odnose sa detetom, ali istovremeno ono mora poštovati roditelja i razumeti da odlučujuća reč ostaje kod starijih.

Rivalstvo

Sami izjednačeni odnosi isključuju porodičnu hijerarhiju i često postaju razlog rivalstva, ali kada se majka i ćerka počnu takmičiti, to je neprirodno. Glupo je pokušavati biti mlađi na račun kćerke, a istovremeno je preteško opterećenje za tinejdžerku.

Želja da budete uvek sa ćerkom

Do 18. godine, svaka mentalno zdrava osoba ima želju da se odvoji od roditelja i postane samostalna osoba. I to je normalno, ali ne u situaciji sa mamom. Želja da se družite sa ćerkom često skriva spremnost da dete zadržite pod roditeljskim krilom što je duže moguće. Tinejdžeri često skrivaju svoje lične živote od roditelja, ne razgovaraju o svojoj zabavi i ne dele svoja iskustva. Ovo je prirodna faza u procesu odvajanja ličnog ja od porodičnog “ja”. Ovo je neophodan korak u razvoju deteta. Možete ga voleti i zaštititi, ali sve bi trebalo biti umereno. Naučite dete ispravnim životnim vrednostima, odlučivanju i ne ometajte ga u ličnom iskustvu.

Nedostatak prave majčinske nege

Mama svoju ljubav pokazuje sa pažnjom i starateljstvom, ali kada se izjednači sa ćerkom ona prestaje da pokazuje svoju ljubav, usled čega je njena ćerka lišena te iste brige. Majke često komuniciraju sa svojim ćerkama kao devojke i posvećuju se njihovom ličnom životu, uključujući i pitanja intimne sfere.

izvor:zenskimagazin.rs