Blog

Tate, šta kažete? Inteligenciju nasleđujemo od MAMA!

  |   Dom i porodica

Novo naučno istraživanje otkrilo je kako geni funkcionišu na polju inteligencije. Studija objavljena u magazinu “Psychology Spot” pokazala je da gentika majki tu potpuno preovlađuje. Dakle, intelektualne sposobnosti nalseđujemo od mama.

Uprkos uvreženom mišljenju da smo “pametni na tatu”, nauka je pokazala da inteligenciju određuje X hromozom, a odavno je dokazano da žene u svom u kariotipu imaju dva X hromozoma. Zbog toga su šanse da bdemo “inteligentni na mamu” dva puta veće nego da inteligenciju nasledimo od očeva.

Nova studija je rekla svoje, ali ona nije jedino istraživanje na ovu temu i sa ovakvim rezultatima. “The Medical Research Council Social and Public Health Sciences Unit” u SAD je 1994. ispitao u 12.686 mladih ljudi, starosti od 14 do 22 godine. Ustanovio je njihov koeficijent inteligencije, i dokazao da ga u najvećoj meri određuje IQ majki!

Izvor:zena.blic.rs