Blog

MOBILNI TELEFONI KAO PRISLUŠKIVAČI! Evo kako da sačuvate privatnost!

  |   Tehnološka dostignuca
Današnji svet bez mobilnih telefona nije zamisliv. Mobilni telefoni su postali sastavni deo modernog života da i ne primećujemo koliko smo postali zavisni od istih

Mobilni telefoni odavno nisu samo uređaji za telefoniranje, već imaju i mnogo drugih pridodatih korisnih funkcija. U svom tom izobilju namena i funkcija, mobilni telefoni nisu dizajnirani za privatnost i sigurnost, ali jako lepo mogu da posluže za prisluškivanje.

Praćenje i prisluškivanje telefona

Praćenje i prisluškivanje pomoću mobilnog telefona nije uopšte kako većina ljudi misli teško izvodljivo, zapravo toliko je lako da je zastrašujuće. Svaki čovek u današnje vreme sasvim normalno poseduje i po nekoliko mobilnih telefona, a dovoljan je samo jedan telefon koji bi kompletnu komunikaciju koja se vrši u krugu oko mobilnog telefona i do 10m da se prisluškuje. 

Mobilni ne samo da rade loš posao zaštite vaših komunikacija, već Vas i izlažu novim rizicima nadzora, a posebno praćenja lokacije.Jedna od naj perfidnijih i naj dubljih pretnji po privatnost korisnika je praćenje kretanja koje se vrlo često i ne može detektovati, sistem koji Vas celi dan špijunira prati kretanje i boravište.

Postoje barem četiri načina na koja se može pratiti lokacija. Prvi način je preko baznih stanica mobilne telefonije, drugi način je pomoću lažnog repetitora bazne stanice, treći način je pomoću Wi-Fi i Bluetooth lokacije i četvrti način je pomoću curenja podataka iz aplikacija i veb pretraživača. Dosta ljudi koji ne žele svoju privatnost da dele bilo sa kim, koriste ometač koji ih u trenutku korištenja odsecaju i od mobilne mreže i od satelitskog praćenja.

Shutterstock

Greška sa sim karticama

Totalno pogršan način zaštite koju mnogi ljudi praktikuju je prebacivanje sim kartice iz jednog telefona u drugi. Jednostavan razlog za to je poznavanje funkcionisanja mobilne mreže koja u isto vreme posmatra i sim karticu i imei broj telefona (jedinstveni broj telefona, svaki uređaj ima svoj jedinstven broj). 

Jednostavno rečeno operater mreže poznaje istoriju sim kartice. Tehnike analize koje se koriste za prisluškivanje i praćenje lokacije može se utvrditi da li više telefonskih uređaja pripada istoj osobi. Jedan od načina kako bi se utvrdilo koliko neka osoba koristi mobilnih telefona je na primer, može se proveriti da li su se dva uređaja kretala zajedno u isto vreme na istoj fizičkoj lokaciji.

Špijunski programi

U telefone mogu biti instalirani zlonamerni špijunski programi, bilo da je korisnik prevaren ili je neko mogao praktično da hakuje sam uređaj pomoću sigurnosnog propusta u postojećem softveru uređaja. 

Špijunski softveri koji se danas koriste veoma su napredna programerska rešenja, koja mogu da budu izuzetno sofisticirana i teško pronađena iz razloga pošto se njihovo prisustvo maskira na primer nekom igrcom koju ste skinuli na telefon ili tako neka aplikacija. Špijunski softver je u mogućnosti da kompletne razgovore, poruke, slike u telefonu, kretanje, viber, malte ne svaku komunikaciju na telefonu beleži i prosleđuje.

Tako isto i mogućnost da se od telefona napravi prisluškivanje okoline. Kao jednu od mnogih funkcija špijunskog softvera je lažiranje isključivanja telefona, Vi u stvari ugasite vaš telefon na dugme za palenje i gašenje uređaj se kao isključi a u stvari ostaje uključen. Ova mogućnost je u stvari dovela do toga da mnogi ljudi vade bateriju iz telefona kada imaju bitne razgovore.

Shutterstock

Daljinsko praćenje

Mobilni operateri ukoliko imaju za cilj praćenje određenih brojeva mobilnih telefona mogu da primete mere predostrožnosti kada isključujete vaš telefon. Recimo prilikom nekog važnog sastanka na kom učestvuje desetak osoba i svi se nalaze u okviru iste zgrade i iste prostorije.

Tada svi isključuju svoje mobilne telefone u isto vreme ili kratkom vremenskom roku, mobilni operater prilikom pregleda zapisa može da zaključi kako su svi ti ljudi bili na istom sastanku i da su taj sastanak smatrali važnim. Da su učesnici sastanka umesto isključivanja telefone ostavili kod kuće ili u svojim kancelarijama tj. na bilo kom drugom mestu onda bi bilo teže otkriti važan sastanak.

Informer.rs