Blog

Koje je idealno vrijeme za rađanje prvog djeteta!

  |   Dom i porodica

Ako se nalazite u dvadesetim i tridesetim godinama te se pitate koja je najbolja dob za rađanje djece, naučnici nude nekoliko odgovora.

Odgovor naučnika, temeljen na raznim istraživanjima, zavisi o tome što vi sami smatrate pod najboljim godinama. Prema riječima Johna Mirowskyja, sociologa na Univerzitetu Teksas, po pitanjub iologije najbolje su kasne tinejdžerske godine ili rane dvadesete godine. Prema njegovim riječima, u toj dobi jajne ćelije su najsvježije, a reproduktivni sistem nalazi se na svom vrhuncu.

 

Žene u dvadesetim godinama imaju najmanju vjerovatnost razvijanja hroničnih zdravstvenih problema koji bi mogli biti rizični za njih ili bebu, u tim godina je i najmanji postotak rizika od spontanog pobačaja, izvanmaternične trudnoće, mrtvorođene djece i neplodnosti.

 

Trudnoću u ranijoj dobi često prate društvene poteškoće

Međutim, biološka najbolja dob za rađanje često nije u skladu s društvenom najboljom dobi za rađanje, posebno u društvu koje je organizovano oko porodice s manjim brojem članova te ženama koje rade puno radno vrijeme. Tako se većina osoba u kasnim tinejdžerskim godinama ili ranim dvadesetima ne osjeća spremno za roditeljstvo. Ukoliko se trudnoća dogodi u toj ranijoj dobi, često je prate društvene poteškoće, a prema riječima sociologa Mirowskyja, trudnoća u ranim dvadesetima najčešće se događa izvan braka i vrlo često ometa nastavak obrazovanja.

 

Razne studije, razni zaključci

Najbolja dob za rađanje mogla bi biti dob u kojoj žena ima najveću šansu za rođenje zdravog djeteta. Tako jedna kalifornijska studija zaključuje da je najbolja dob za prvi porod 26 godina jer su tada najmanje šanse za rođenje djeteta s kakvim poremećajem. Druga studija pak, bazirana na nacionalnim podacima, u obzir je uzimala druge faktore, tačnije stope smrtnosti dojenčadi te se kao najbolja dob za rađanje pokazala 32. godina života. Treće istraživanje pokazalo je pak kako je najbolja dob za rađanje, što se tiče dugoročnog zdravlja majke, 31. godina.

 

Ukoliko se najbolja dob za rađenje definiše u okvirima najdužeg očekivanog životnog vijeka za majku, onda ona iznosi 34 godine. Mirowsky je tokom tog istraživanja razgovarao sa 1.890 majki, pitao ih za njihovo trenutno zdravstveno stanje, uključujući hronične bolesti, probleme s kretanjem te još nekih drugih problema. Nakon toga je provjerio podatke o mortalitetu žena koje su imale slične životne uslove kao i one s kojima je razgovarao te napravio zaključak o najboljim godinama za rađanje prvog djeteta u okvirima dugoročnog zdravlja i mortaliteta za majke.

 

Ipak, ako žena želi imati više djece, trebala bi prvo dijete roditi i prije 34 godine jer za zdravlje majke i djeteta najbolje je da se posljednje dijete rodi prije 35 godine majke. Upravo je to zaključak istraživanje koje je 2002. godine proveo Angelo Alonzo, sociolog na Univerzitetu Ohio. U tom istraživanju otkriveno je kako su žene koje su rađale nakon 35. godine imale veći sistolički krvni pritisak, veći nivo glukoze u krvi, bile su slabijeg opšteg zdravlja te su bile lošije pokretljive kasnije u životu za razliku od žena koje su rodile prije 35 godina.

 

Izvor: Kolektiv.me